Läs- och skrivsvårigheter

Kalmar Trafikskola har personal som är särskilt utbildad för denna typ av svårigheter. Vi har möjlighet att beställa ljudskivor som hjälpmedel till samtliga körkortsklasser, och specialanpassa internettester efter dina önskemål.

Vi kan hjälpa till med att genomföra utredningar och ansökningar för att få dispens för muntligt teoriprov eller teoriprov med förlängd tid. Dessutom erbjuder vi individuella teorilektioner med vår specialutbildade lärare om önskemål finns.

Kommenterar