Med anledning av coronaviruset har Kalmar Trafikskola tagit fram riktlinjer för hur vi hanterar smittorisken och bokningar, läs mer här.

Behöver du en tolk?

För att bli godkänd och inrapporterad till transportstyrelsen så måste man förstå och kunna göra sig förstod på svenska. Om personalen upplever att du som deltagare inte uppfyller dessa krav kan du bli ombedd att boka om din utbildning och då återkomma med tolk.

Tolken behöver inte vara en certifierad tolk, det räcker med god kunskap i svenska och det aktuella språket. Du som deltagare är själv ansvarig för att ordna tolk.
Kalmar Trafikskola anordnar ibland risketta för enbart deltagare med tolk. Ta kontakt med kontoret för mer info.

Kommenterar