Med anledning av coronaviruset har Kalmar Trafikskola tagit fram riktlinjer för hur vi hanterar smittorisken och bokningar, läs mer här.

Läs- och skrivsvårigheter

Kalmar Trafikskola har personal som är särskilt utbildad för denna typ av svårigheter. 

Vi kan hjälpa till med att genomföra utredningar och ansökningar för att få dispens för muntligt teoriprov eller teoriprov med förlängd tid. Dessutom erbjuder vi individuella teorilektioner med vår specialutbildade lärare om önskemål finns.

Kommenterar