Om företaget

Kalmar Trafikskola grundades år 1947 av Abbe Blomgren och är en av stans äldsta trafikskolor.


Vår affärsidé:

Kalmar Trafikskola ska förutom körkortsutbildning till allmänheten erbjuda tilläggstjänster, konsultverksamhet till organisationer, myndigheter och företag, som rör fordon och trafik. Samtliga tjänster utförs med hög kvalitet, flexibel pedagogik och lyhördhet för kundens behov.


Vår miljöpolicy:

- Vi ska använda våra resurser effektivt, återvinna det vi kan och minska spridningen av föroreningar.

- Vi ska uppfylla kraven i gällande miljölagstiftning, övriga miljökrav och föreskrifter som företaget berörs av.

- Vi ska genom vårt eget agerande påverka våra kunder att sätta miljön i främsta rummet.


Kalmar Trafikskola är anslutna till Sveriges Trafikutbildares Riksförbund.