YKB

Yrkeskompetensutbildning krävs för att få arbeta som buss- eller lastbilschaufför, läs mer om de olika utbildningarna nedan.

Yrkeskompetens 35 h

Yrkeskompetensutbildningen omfattar 35 timmar och är till för den som har genomgått grundutbildning inom 5 år.

Läs mer

YKB 35 h delkurs 1

Yrkesföraren får bland annat lära sig ett körsätt som ger lägre kostnader för åkeriet, ökad trafiksäkerhet, lägre bränsleförbrukning, mindre negativ miljöpåverkan, mindre slitage på fordon och effektivare körning – mindre stress.

Läs mer

YKB 35 h delkurs 2 (Godstransporter)

Yrkesföraren får bland annat lära sig mer om lastsäkring och lastviktsberäkningar.

Läs mer

YKB 35 h delkurs 3

Yrkesföraren får bland annat lära sig mer om kör- och vilotidsreglerna – förståelse och ökad kunskap, färdskrivarens anvädningssätt – digital och analog samt vägarbetstidslagen.

Läs mer

YKB 35 h delkurs 2 (Persontransporter)

Yrkesföraren får bland annat lära sig mer om lastviktsberäkningar, konflikthantering & kundservice, hur bussarnas säkerhetsutrustning fungerar samt lastsäkring av t.ex. gods och rullstorlar.

Läs mer

YKB 35 h delkurs 4

Utbildningen syftar till minskad sjukskrivning, minskad risk för arbetsskador, samt friskare och effektivare personal.

Läs mer

YKB 35 h delkurs 5

Utbildningen syftar till ökad medvetenhet om varumärkets betydelse, ökat kundfokus, höjning av företagets profil samt medvetenhet om trafiksäkerhetens betydelse.

Läs mer