Mopedutbildning, AM

Att kunna och få köra moped är frihet och flexibilitet för många, både för yngre och för äldre. Men för att få köra moped måste man gå utbildning. Beroende på om man vill köra EU-moped eller moped klass 2 är kraven olika. Denna utbildning är till för de som vill köra EU-moped som är konstruerade för en hastighet av max 45 km/h.

Vem skall gå kursen?

När man har fyllt 15 år och har körkortstillstånd för AM-körkort får man ta AM-körkort (EU-moped). Från det att man har fyllt 14 år och 9 månader får man börja övningsköra med moped, på en godkänd trafikskola.

Innehåll och omfattning

Teoriundervisningen innefattar tre tillfällen á tre timmar, samtliga med obligatorisk närvaro. Teorilektionerna är fristående och kan därför tas i olika ordningar. Utöver teorilektionerna krävs teoristudier på egen hand.

Körningen är även den obligatorisk och skall innehålla minst fyra körlektioner á 60 minuter. Vid behov kan det krävas fler lektioner för att körmomenten skall bli godkända.

Utbildningen kostar 5200 kr och inkluderar litteratur, teorikurs – tre tillfällen á tre timmar samt körlektioner – fyra lektioner á 60 minuter. Vid behov av fler körlektioner för att bli godkänd på körmomenten måste fler körlektioner köpas till. Trafikverkets körkortstillstånd och teoriprov ingår inte i ovanstående pris.

För att erhålla AM-körkortet krävs att körningen är godkänd, något som ansvarig trafiklärare bedömer. Dessutom krävs godkänt resultat på kunskapsprovet på Trafikverket. Vi bokar teoriprov åt dig när du är klar för det. Kursstarter och anmälan

Kursstarter och anmälan

När du skriver in dig och anmäler dig till utbildningen betalar du och bokar upp dig på samtliga teorilektioner och körlektioner, direkt vid anmälningstillfället. För att kunna anmäla dig till utbildningen krävs att du kan uppvisa ett godkänt körkortstillstånd.

Ta gärna med egen hjälm, handskar, rejäla skor och kläder om ni har detta. Ett visst antal hjälmar och handskar finns att låna.

Aktuella kursstarter finns på startsidan. Körkortstillstånd ansöker man om på körkortsportalen.se.

Kommenterar