Risktvåan för MC

I körkortsutbildningen för MC ingår sedan 1 november 2009 en riskutbildning. Riskutbildningen är uppdelad i två delar; riskettan och risktvåan. Båda dessa utbildningar är obligatoriska och dessa måste du ha genomfört för att få göra teori- och körprov hos Trafikverket. Risktvåan ska utföras sent i utbildningen, när du lärt dig behärska motorcykeln.
Kursens innehåll och omfattning

Risktvåan lyfter fram risker som är speciella för motorcyklister och ger såväl teoretisk som praktisk kunskap om beteenden som är riskfyllda. Utbildningen ger dig kunskap och insikt om problemen med riskfyllda beteenden, hastighetens påverkan på din möjlighet att kontrollera motorcykeln osv. I risktvåan ingår även utbildning om till exempel olika typer av skyddsutrustning, däck, bromsar, olika väglag med mera. Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli av riskerna, vad som ökar dem och hur de kan undvikas.


Riskutbildningen är giltig i 5 år från att du genomfört den, men giltighetstiden upphör att gälla samma dag som körkortet utfärdas.
När du skall gå risktvåan måste du ha giltig legitimation med dig!

Du får låna en motorcykel samt skyddsutrustning av oss, men har du egen utrustning får du givetvis använda den!

Kommenterar