Introduktionsutbildning för bil

Introduktionsutbildning (tidigare kallad handledarutbildning) krävs för att få övningsköra privat. Kursen är aktuell för både handledare och elev.

Utbildningen ger en försmak på hur personbilsutbildningen kommer att gå till och repeterar även vissa regler för privat övningskörning. Introduktionsutbildningen ger även tips för hur den privata övningskörningen kan göras så effektiv och säker som möjligt.

Introduktionsutbildningen är ett obligatorisk moment för att kunna ansöka om handledarskap hos Transportstyrelsen. För att ansöka om handledarskap får introduktionsutbildningen inte vara äldre än fem år.

Krav

För att få gå utbildningen måste handledaren ha fyllt 24 år och haft körkort minst fem av de senaste tio åren. För att få gå utbildningen som elev skall personen vara minst 15 år och nio månader.

En introduktionsutbildning kräver goda svenskkunskaper och risken finns att man inte blir godkänd på utbildningen om man inte kan följa med i alla delar. Man kan med fördel ta med sig en tolk som hjälper till under utbildningen. 

Behöver man tolk så måste detta meddelas till kontoret på 048010776.

Innehåll och omfattning

Introduktionsutbildningen är mellan kl. 17.00-21.00. Utbildningen sker på Kalmar Trafikskola, Esplanaden 22. Under kvällen bjuder vi på fika och kaffe under pauserna. Kursmaterial, syntest och övningskörningsskylt ingår också!